Nederlandse Ambassade in Caracas, Venezuela

Nieuws

1 t/m 9 van 9

Verfijnen

Toelichting bij het veld trefwoord

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-YYYY

1 Reactie minister-president Rutte op eerste uitkomsten JIT-onderzoek

Vanmorgen zijn de nabestaanden geïnformeerd door het Joint Investigation Team (JIT) over de eerste resultaten van het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. Het gaat om onderzoekresultaten over het wapen waarmee vlucht MH17 is neergehaald, de afvuurlocatie en de aan- en afvoerroute van de BUK-installatie.

2 Verkiezing Tweede Kamer op 15 maart 2017 - Registreer u voor 1 februari 2017

Op 15 maart 2017 vindt de verkiezing plaats van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal. U als kiesgerechtigde Nederlander in het buitenland kunt uw stem uitbrengen voor deze verkiezingen. Daarvoor moet u uzelf eerst registreren bij de gemeente Den Haag, ook als u uzelf al eens eerder heeft geregistreerd voor een verkiezing of referendum.

3 Kabinetsreactie raadgevend referendum associatieverdrag Oekraïne

De voorlopige uitslag van het raadgevende referendum over het associatieverdrag met Oekraïne laat zien dat de voor een raadgevende uitspraak vereiste opkomstdrempel van 30% is gehaald, waarbij een meerderheid van de opgekomen kiezers ‘Tegen’ heeft gestemd.

4 Oekraïne-referendum

Het raadgevend referendum over het associatieakkoord met Oekraïne is op 6 april 2016.

5 Koenders: Crises van vandaag vragen om flexibele diplomatie

‘Quick fixes bestaan niet voor de uitdagingen van vandaag: we zullen lange tijd, in internationaal verband, hard moeten werken aan blijvende oplossingen voor de brandhaarden om ons heen. Dit schrijft minister Koenders (Buitenlandse Zaken) in zijn beleidsagenda voor 2016. ‘Het vraagt om een dynamische en flexibele diplomatie, keuzes en innovatief gebruik van middelen, om samenwerking in oude én nieuwe coalities. De internationale diplomatie draait op volle toeren. Dat trekt een zware wissel op Buitenlandse Zaken, maar is nodig voor onze veiligheid en welvaart.’

6 Visas voor Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba

Vanaf 01-08-2015 zullen de honoraire consuls geen Caribische visa's meer in behandeling nemen. Per die datum moet men de aanvragen bij de Nederlandse Ambassade in Caracas indienen De Ambassade begrijpt dat deze beslissing effect zal hebben op degenen die een visum nodig hebben. De Ambassade staat open voor op- een aanmerkingen en suggesties.

7 Staat van de Europese Unie: op weg naar een democratische en concurrerende Unie voor alle burgers

In de Staat van de Unie beschrijft het kabinet de naar zijn mening belangrijkste uitdagingen die de EU op haar pad vindt en hoe die het best kunnen worden aangepakt. Dit gebeurt aan de hand van drie uitgangspunten die het kabinet heeft gekozen voor de invulling van het Nederlandse voorzitterschap: hoofdzaken, innovatieve groei en banen, en draagvlak en verbinding. Minister Koenders (Buitenlandse Zaken): 'De Europese Unie moet zich richten op zaken die belangrijk zijn voor burgers en bedrijven. Zaken die de uitdagingen van deze tijd - op het terrein van economie, sociale rechtvaardigheid, energie, vrijheid en veiligheid en instabiliteit aan de grenzen van de Unie - helpen oplossen.'

8 Nederland voorzitter Europese Unie in eerste helft 2016

Nederland bekleedt in de eerste helft van 2016 voor de twaalfde keer het voorzitterschap van de Europese Unie. De vorige keer was in 2004. In Nederland zullen de vergaderingen van het voorzitterschap plaatsvinden op één locatie: het Marine Etablissement in Amsterdam. Het gaat om vergaderingen met ministers en ambtenaren uit alle lidstaten van de Europese Unie.

9 Herregistratie BIG-register voor zorgverleners in het buitenland

Sinds 1 januari 2009 is de inschrijving van fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen in het BIG-register niet meer onbeperkt geldig. Zij moeten zich elke vijf jaar in het BIG-register opnieuw registrereren. Dit kan op basis van werkervaring of scholing.