Nederlandse Ambassade in Caracas, Venezuela

Mensenrechtenbeleid Ambassade

Nederland zet zich wereldwijd in voor de bescherming en bevordering van mensenrechten. We doen dit om bij te dragen aan de bevordering van vrijheid, gerechtigheid en menselijke waardigheid voor elk individu. Alleen als alle mensenrechten worden gerespecteerd, wordt een basis gelegd voor een democratische rechtsstaat, een rechtvaardige samenleving en een menswaardig bestaan. In juni 2013 bood de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Timmermans, mede namens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de beleidsbrief “Respect en recht voor ieder mens” aan de Tweede Kamer aan.

Nederland levert de komende jaren een extra inspanning voor mensenrechtenverdedigers, gelijke rechten voor LHBT, en vrouwenrechten. Waarom? Dit zijn prioriteiten die sterk leven in ons land. Ook zijn dit onderwerpen waar de ‘dekking’ van mensenrechten de verschillende groepen nog onvoldoende beschermt. Ze vormen een ‘new frontier’ waar Nederland een verschil kan maken.

Om mensenrechtenkwesties onder de aandacht te brengen bij de Verenigde Naties en verschillende Europese organisaties werkt Nederland zo veel mogelijk samen met andere lidstaten van de Europese Unie. Voor meer informatie over de EU en mensenrechten, klik hier.